Roof Umbrella

เกี่ยวกับ Roof Umbrellaเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้พลังงานของธรรมชาติที่ทำให้หลังคาเย็นลงด้วยการถ่ายเทอากาศผ่านชั้นอากาศหรือร่มเงา (สถานที่ที่แดดส่องไม่ถึง) หลังคากันความร้อน คือ มาตรการคลี่คลายอีกหนึ่งอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้พัฒนาแผ่นชีทกันความร้อนที่สามารถติดตั้งบนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะที่ถูกใช้ในตึกอาคารเป็นจำนวนมาก หลังคากันความร้อน คือ ระบบกันความร้อนหลังคาที่สามารถลงมือสร้างโดยไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถนำแผ่นหลังคากันความร้อนมาติดตั้งใหม่บนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะได้ สามารถก่อสร้าง “หลังคากันความร้อน” ที่เป็นแผ่นชีท บนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะ สามารถควบคุมการลอยของอุณหภูมิสูงขึ้นจากแดดแรงบนพื้นหลังคา สามารถได้รับประโยชน์อย่างเช่น เก็บความร้อนช่วยให้อุ่นในฤดูหนาว,ควบคุมการลดความร้อนของโลหะจากการยืดและหดตัวของวัสดุหลังคา,การลดลงของน้ำค้าง,การลดเสียงฝนให้ต่ำลง และสำหรับประโยชน์อื่นๆ เช่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง,ลดค่าใช้จ่ายค่าแอร์,ลดอุณภูมิห้องต่ำลง เปรียบเหมือนเป็นรูปแบบของแผ่นวัสดุซ้อนสอง ซึ่งจะทำพื้นที่ให้เป็นสีเขียวบนหลังคาโดยใช้สีทากันความร้อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับมือกับการกันความร้อนที่เป็นอยู่ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง เวลาการก่อสร้างก็สั้นและสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จได้อย่างง่ายดาย สำหรับพื้นที่ที่ก่อสร้างหลังคากันความร้อน จะใช้ประมาณ80%ของพื้นที่หลังคา ส่วนหลักการกันความร้อนของหลังคากันความร้อน โดยการปูแผ่นชีทที่เปิดช่องบนหลังคาแผ่นชีทจำนวนมาก จะสร้างแสงแดดลอดออกมา และชั้นถ่ายเทอากาศที่ถูกติดตั้งระหว่างหลังคากับชีทจะควบคุมการกระจายตัวของความร้อน ซึ่งลมก็จะพัดลอดผ่านหลังคา จึงป้องกันการลอยตัวอุณหภูมิของพื้นหลังคา ประโยชน์ดังกล่าวจะทำให้ความร้อนที่สาดรังสีไปยังภายในอาคารลดต่ำลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพกันความร้อนที่ไม่มีผลกระทบจนเกิดรอยเปื้อนบนพื้นหลังคา และเป็นระบบกันความร้อนแบบใหม่ทั้งหมด


ลักษณะพิเศษของหลังคากันความร้อน

  • ต้นทุนต่ำกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบอื่น ๆ
  • ระยะเวลาก่อสร้างที่สั้น กรณีเป็หลังคาหน้าจั่วคู่ 1,000 ตารางกิโลเมตรต่อวัน
  • อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
  • วัสดุทุกชิ้นสามารถนำมารีซเคิลได้ทั้งหมด
  • ป้องกันและสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
  • สร้างเงาและมีพื้นที่ระหว่างหลังคาเมทัลชีทกับแผ่น Roof Umbrella
  • อากาศจะไหลผ่านช่องว่างโดยอากาศร้อนจะถูกถ่ายเทไปตามช่องที่เจาะไว้บนแผ่นชีท

     นวัตกรรมการป้องกันความร้อนให้หลังคาเมทัลชีทนี้ได้แรงบันดาลใจจาก “ม่านบังแสง” หัตถกรรมพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่เรียกว่า "YOSHIZU" ตามปกติ การทำงานของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน จะเป็นการสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยการพ่น/ทาทับผิว หลังคา หรือดูดซับความร้อนที่จะผ่านหลังคาไปยังภายในอาคารโดยใช้วัสดุ โพลียูริเทน หรือ วัสดุใยแก้ว บุไว้ที่ใต้หลังคาเมทัลชีท Roof Umbrella เป็นการทำงานแทนที่ฉนวนกันความร้อนตามปกติโดยการสร้างเงาบนหลังคาเมทัลชีท รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกสะท้อนและป้องกันก่อนที่จะกระทบผิวหลังคา 3 องค์ประกอบจากธรรมชาติ (เงา, พื้นที่ว่าง และ ลม) สร้างประโยชน์ในการระบายความร้อนที่ผ่านจากหลังคาเมทัลชีทมายังภายในอาคาร ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศลดลงและยังช่วยสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้ดีขึ้นอิเล็คตรอนลงไปจนเป็นลบ