ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
YOKOSO (THAILAND) CO., LTD.
รายละเอียดธุรกิจ
ธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
เจรจาการค้าการลงทุนทางธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ให้คำปรึกษาบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
นำเข้าส่งออกสินค้าไทย-ญี่ปุ่น
ที่อยู่
124/8 ซอยยานากาวา หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วันที่ก่อตั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2548
ทุนจดทะเบียน
THB 2,000,000